Hyvinvointilautakunta, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsen Jukka Harju ja jäsen Sale-Ann Lintunen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Markku Laukkonen, vt. sivistysjohtaja, markku.laukkonen@laihia.fi

Hyvinvointilautakunta päättää valita kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Hyvinvointilautakunta päättää, että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 27.6.2022.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsen Jukka Harjun ja jäsen Sale-Ann Lintusen.

Hyvinvointilautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi