Henkilöstöjaosto, kokous 29.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsen Eveliina Salminen ja jäsen Marja Vettenranta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

Henkilöstöjaosto päättää

  1. valita kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
  2. että pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 10.6.2024.

Päätös

  1. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teemu Knuutti ja Marja Vettenranta.
  2. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi