Henkilöstöjaosto, kokous 29.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Kuvaus

Henkilöstöjaoston kokouskutsu ja esityslista julkaistaan sähköisessä kokoustyötilassa,​ jonne osa jäsenistä (CaseM kokoushallinnan käyttäjät) saa sähköpostissa kuhunkin kokoukseen erillisen linkin.
Muut jäsenet saavat kokousaineiston pdf-​muodossa laihia.fi -sähköpostiinsa.

Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. (Hallintosääntö 141 §)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaija Metsänranta, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, kaija.metsanranta@laihia.fi

  1. Puheenjohtaja avaa kokouksen sekä toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
  2. Henkilöstöjaosto päättää hyväksyä työjärjestyksen.

Päätös

  1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00, totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
  2. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätietoja muutoksenhakukiellosta:

sähköposti: laihian.kunta@laihia.fi